Savet za obrazovanje i sport usvojio predlog kriterijuma budžetskog finansiranja u sportu

0
Bolnica VITA Novi Sad

Na sednici Saveta za obrazovanje i sport većinom glasova prihvaćeni su, između ostalih, Predlog odluke o ostvarivanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji Grada Novog Sada, Program investicionih aktivnosti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2017. i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2017. godinu.

Predlogom odluke o ostvarivanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji Novog Sada propisani su uslovi, kriterijumi, način i postupak dodele sredstava iz budžeta Grada za godišnje i posebne programe u oblasti sporta radi ostvarivanja potreba i interesa građana, način izveštavanja i kontrola realizacije godišnjih i posebnih programa, stipendiranje za sportsko usavršavanje kategorisanih sportista, nagrađivanje i dodela priznanja za postignute sportske rezultate i doprinos razvoju sporta, održavanje sportskih priredbi od značaja za Grad, korišćenja sportskih hala i sportskih objekata kao i način javnog objavljivanja podataka o predloženim programima za finansiranje.

Izvor: Brif.rs