Saradnja „Energotehnike Južna Bačka“ i FTN-a

0
Bolnica VITA Novi Sad

Kompanija „Energotehnika Južna Bačka“, lider u oblasti energetike na domaćem tržištu, održala je prezentaciju kompanije studentima FTN-a.

Fakultet tehničkih nauka i kompanija „Energotehnika Južna Bačka“ iz Novog Sada, kroz intenzivnu saradnju žele da se što većem broju studenata, posebno onim na završnim godinama studija, omogući da steknu praktična znanja, veštine i potrebno iskustvo za obavljanje poslova u struci kao i osposobljenost za praktičnu primenu stečenih teorijskih znanja u realnom radnom okruženju. Na samoj prezentaciji najavljen je i program obavljanja stručnih praksi i stipendiranja određenog broja studenata.