Polaganje ispita za taksiste 2. i 4. oktobra

0
Bolnica VITA Novi Sad

Komisija za polaganje ispita o poznavanju propisa koji regulišu taksi-prevoz i poznavanja Grada Novog Sada obaveštava kandidate da će se pismeni deo ispita biti održan 2. oktobra 2017. godine, a usmeni 4. oktobra 2017. godine u zgradi Skupštine Grada Novog Sada u Ulici Žarka Zrenjanina br. 2 u Novom Sadu, sa početkom u 15.00 časova.

Obeveštenje i obrasce prijava za polaganje ispita kandidati mogu preuzeti na portirnici u zgradi Skupštine Grada Novog Sada. Prijave za ispit podnose se sekretaru Komisije, u Gradskoj upravi za saobraćaj i puteve, Ulica Žarka Zrenjanina br. 2, u Novom Sadu, na II spratu, kancelarija br. 40, od 13.00 do 14.00 časova svakog radnog dana.

Izvor: Brif.rs