Podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na besplatan boravak dece u Predškolskoj ustanovi

0
Bolnica VITA Novi Sad

Zahtevi za ostvarivanje prava na besplatan boravak dece u Predškolskoj ustanovi „Radosno detinjstvo“ podnose se od 1 – 31. avgusta 2017. godine, radnim danom od 8.00 do 14.00 časova, a sredom od 8.00 do 17.00 časova, Službi socijalne zaštite Predškolske ustanove „Radosno detinjstvo“ Ulica Pavla Simića br. 9.

Pravo na besplatan boravak deteta u Predškolskoj ustanovi „Radosno detinjstvo“ Novi Sad, u skladu sa Odlukom o pravima na finansijsku podršku porodici sa decom, može da ostvari roditelj, staratelj, odnosno hranitelj: deteta iz porodice koja ostvaruje pravo na dečiji dodatak ili pravo na novčanu socijalnu pomoć, deteta trećeg i svakog narednog reda rođenja istog roditelja, deteta bez roditeljskog staranja i deteta sa smetnjama u razvoju.

Zahteve podnose, kako roditelji za novoupisanu decu, tako i roditelji od ranije upisane dece, s obzirom na to da Rešenje o pravu na besplatan boravak važi do 31. avgusta 2017. godine. Pravo na besplatan boravak ostvaruje se od prvog dana narednog meseca od dana podnošenja zahteva. Potrebni obrasci, kao i sva obaveštenja, mogu se dobiti u Službi socijalne zaštite telefonom na broj 420-439. Obrasci Zahteva se takođe mogu preuzeti i na sajtu Grada Novog Sada www.novisad.rs

U skladu sa Odlukom o socijalnoj zaštiti Grada Novog Sada roditelj može da ostvari pravo i na besplatan boravak deteta predškolskog uzrasta sa smetnjama u razvoju u Školi za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ sa domom učenika Novi Sad. Zahtevi se podnose u školi, od 1. do 31. avgusta 2017. godine, u kojoj se mogu dobiti potrebni obrasci, kao i sva obaveštenja.

Izvor: Brif.rs