Podnošenje inicijativa za Novembarsku povelju grada

0
centar
Bolnica VITA Novi Sad

Na današnjoj sednici Komisije za obeležavanje praznika, dodelu priznanja i međugradsku saradnju u zemlji i inostranstvu jednoglasno je usvojeno pokretanje postupka za podnošenje inicijativa za dodelu Novembarske povelje Novog Sada za 2017. godinu.
Novembarska povelja Novog Sada, dodeljuje se kao društveno priznanje za izuzetne rezultate i dostignuća u oblasti privrede, društvenih i drugih delatnosti, povodom obeležavanja 9. novembra 1918. godine – dana kada je srpska vojska oslobodila Novi Sad i 25. novembra 1918. godine – dana kada je Velika Narodna Skupština Srba, Bunjevaca i drugih Slovena Banata, Bačke i Baranje, donela Odluku o prisajedinjenju Vojvodine Kraljevini Srbiji.
Komisija za obeležavanje praznika, dodelu priznanja i međugradsku saradnju u zemlji i inostranstvu Skupštine Grada Novog Sada poziva pravna i fizička lica da podnesu obrazložene inicijative za dodelu Novembarske povelje Novog Sada za 2017. godinu.
Obrazložene inicijative, podnose se Komisiji za obeležavanje praznika, dodelu priznanja i međugradsku saradnju u zemlji i inostranstvu Skupštine Grada Novog Sada, do 1. oktobra 2017. godine, na adresu Skupštine Grada Novog Sada, Ulica Žarka Zrenjanina broj 2.

Izvor: skupstina.novisad.rs