Počelo dostavljanje potvrda za dečiji dodatak

0
Bolnica VITA Novi Sad

Uprava za dodatak na decu obaveštava sve korisnike dečijeg dodatka, da odmah na početku školske godine, uz važeće rešenje, dostave školske potvrde za decu osnovnog i srednjoškolskog uzrasta, za školsku 2017/2018. godinu.

Školske potvrde je potrebno dostaviti Upravi za dodatak na decu, Novi Sad, Sremska ulica br. 9, svakog radnog dana od 8.00 do 15.00 časova. Korisnicima koji ne dostave školske potvrde biće onemogućena isplata dečijeg dodatka.