OŠ „Prva vojvođanska brigada“ dobija novu rasvetu

0

Među prvim školama u Novom Sadu, OŠ „Prva vojvođanska brigada“ dobija novu rasvetu.

Pla­ni­ra­no je da ra­do­vi bu­du go­to­vi na­kon pr­vo­maj­skih pra­zni­ka, na­kon če­ga će ta osmo­let­ka u dvo­ri­štu ima­ti 13 no­vih re­flek­to­ra, vi­so­kih po pet me­ta­ra, i još če­ti­ri na te­re­ni­ma za ko­šar­ku i ru­ko­met, ko­ji će bi­ti vi­so­ki de­set me­ta­ra.

“Te­re­ni će bi­ti od­lič­no osve­tlje­ni pa će­mo tu mo­ći da odr­ža­va­mo i tak­mi­če­nja“, ka­že di­rek­tor OŠ „Pr­va voj­vo­đan­ska bri­ga­da” Oli­ver Sto­ja­no­vić. “Svi re­flek­to­ri su s LED di­o­da­ma, a stu­bo­vi su sti­gli iz Fran­cu­ske. Re­kon­struk­ci­ja osve­tlje­nja ra­di se na ini­ci­ja­ti­vu Gra­da i ve­o­ma smo za­hval­ni na to­me. Te­re­ni će ta­ko i uve­če bi­ti do­stup­ni, što je bit­no na­ro­či­to le­ti, ka­da zbog ja­kih tem­pe­ra­tu­ra de­ca sport­ske ak­tiv­no­sti mo­ra­ju da osta­ve za pred­ve­če. Na taj na­čin po­di­ći će­mo i ni­vo bez­bed­no­sti na­ših uče­ni­ka, a po­je­di­ne sta­re stu­bo­ve će­mo sa­ču­va­ti i is­ko­ri­sti­ti da do­dat­no osve­tli­mo ne­ke od ključ­nih ta­ča­ka na te­ri­to­ri­ji ško­le, kao što je ulaz. Na­ša ško­la je ve­li­ka, pro­sti­re se na po­vr­ši­ni od 7.000 kva­drat­nih me­ta­ra, i do­bro osve­tlje­nje nam je ve­o­ma bit­no.”

Izvor: dnevnik.rs

Pravila komentarisanja:

Portal Brif.rs zadržava pravo izbora, brisanja komentara, ili modifikacije komentara koji će biti objavljeni. Komentari koji sadrže psovke, vređanje, pretnje, nepristojan govor, rasnu i nacionalnu mržnju kao i netoleranciju bilo koje vrste neće biti objavljeni.

Sadržaj objavljenih komentara ne predstavlja stavove portala Brif.rs, već isključivo stavove autora komentara.

Prema Zakonu o informisanju zabranjeno je objavljivanje svih sadržaja koji podstiču diskriminaciju, mržnju ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja određenoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi, polu ili zbog njihovog seksualnog opredeljenja.