Održana sednica Saveta za komunalne delatnosti

0
Bolnica VITA Novi Sad

Savet za komunalne delatnosti prihvatio je Predlog odluke o načinu, postupku i kriterijumima za uspostavljanje prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini Grada Novog Sada i uputio ga Skupštini grada na razmatranje.

Prihvaćen je i Predlog odluke o poveravanju poslova vršenja inženjerskih delatnosti JKP “Informatika”, Novi Sad. O prihvaćenim predlozima raspravljaće odbornici i odbornice na sednici Skupštine Grada Novog Sada, zakazanoj za četvrtak, 23. marta.