Obuka za primarne poljoprivredne proizvođače u Novom Sadu

0
Bolnica VITA Novi Sad

Obuka primarnih poljoprivrednih proizvođača predviđena je Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Novog Sada za 2016. godinu kao jedna od mera za podršku poljoprivrednim proizvođačima sa teritorije Grada Novog Sada.

Obrazovanje i usavršavanje primarnih poljoprivrednih proizvođača podrazumeva obuku primarnih poljoprivrednih proizvođača na teritoriji Grada Novog Sada kako bi se upoznali sa aktuelnim temama u oblasti poljoprivredne proizvodnje.

Cilj obrazovanja i usavršavanja primarnih poljoprivrednih proizvođača je obezbeđivanje višeg nivoa znanja primarnih poljoprivrednih proizvođača iz navedenih tematskih oblasti, čime im se pomaže u vođenju i unapređenju poljoprivrednih gazdinstava i nastupanju na tržištu. Obuku sprovodi Nacionalno udruženje za razvoj organske proizvodnje „Serbia organika“ iz Beograda uz podršku Gradske uprave za privredu Grada Novog Sada.

Predavanja će biti održana 28. i 29. oktobra 2016. godine u Kongresnom centru „Novosadskog sajma“ u periodu od 16 do 20 časova.