Mobilnim telefonima nagrađeno pet ideja Novosađana u okviru “ WeLive“ projekta

0
Bolnica VITA Novi Sad

Gradsko veće na predlog Komisije za izbor najboljih ideja za unapređenje efikasnosti javnih servisa na bazi otvorenih podataka putem mobilnih aplikacija u oblastima ekologije, kulture, turizma i saobraćaja donelo je zaključak da se pet ideja Novosađana nagradi mobilnim telefonima.
Na Javni oglas putem “WeLive“ platforme bilo je prijavljeno petnaest ideja, a nagrađene su sledeće ideje: “Kultura u gradu“, “Moja mesna zajednica“, “Street Art Novi Sad“, “Grad Novi Sad mesečno baci 100000 evra u plastici“ i “Javne česme i bunari na kojima je voda za piće bezbedna“. Konkurs koji je bio otvoren od 13. do 31. marta 2017. godine, realizovala je Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj Grada Novog Sada, a u okviru programa “Horizon 2020“.

Izvor: Brif.rs