Međunarodni dan borbe protiv homofobije

0
Bolnica VITA Novi Sad

Pomoćnica gradonačelnika Novog Sada Ljiljana Koković prisustvovala uličnoj akciji koju oraganizuje Lokalna mreža za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama Grada Novog Sada povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije.

„Ovom akcijom Lokalna mreža za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama Grada Novog Sada želi da još jednom skrene pažnju da svi građani imaju ista ljudska prava bez obzira na jezik, nacionalnost, veroispovest, kao i na seksualnu opredeljenost. Lokalna mreža je osnovana u oktobru prošle godine, a Grad Novi Sad je u decembru 2016. godine potpisao Memorandum o saradnji  Lokalne mreže za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama. Od tada sve članice ove mreže zajednički rade na poboljšanju i unapređenju položaja LGBT osoba u lokalnim zajednicama“ rekla je Ljiljana Koković.

Lokalna mreža za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama Grada Novog Sada osnovana je u okviru projekta „Udruženi protiv diskriminacije“ koji sprovodi organizacija „Labris“ i partnerske organizacije-Udruženje građana protiv trgovine ljudima i svih oblika rodno zasnovanog nasilja „Atina“ i Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost „Crta“ uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj, a ulogu koordinatora mreže preuzeo je Grad Novi Sad.

U ime organizacija „Labris“ Lidija Đorđević je podsetila da je sedam lokalnih mreža za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama pored Novog Sada formirano još i u Subotici, Pančevu, Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Novom Pazaru s ciljem da se okupe sve institucije i organizacije u zaštiti ljudskih prava i prevenciji diskriminacije.

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije 17. maja u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata biće izveden performans pod nazivom „I ja sam tu!“, a radionica „Knjiga vas posećuje” biće održana u Omladinskom klubu „OPENS“ i namenjena je unapređenju razumevanja položaja LGBT populacije u Srbiji.

Izvor: Grad Novi Sad