Komunalna policija obeležila sedam godina rada

0
Bolnica VITA Novi Sad

Član Gradskog veća za komunalne delatnosti Vladimir Stojković posetio je Komunalnu policiju Grada Novog Sada povodom obeležavanja sedam godina njihovog rada.

U novembru 2010. godine, u skladu sa Zakonom o Komunalnoj policiji, u Gradskoj upravi za inspekcijske poslove obrazovana je Komunalna policija za obavljanje zakonom utvrđenih komunalno-policijskih i drugih poslova. Njenim radom se obezbeđuje izvršavanje poslova iz nadležnosti Grada Novog Sada, a u oblastima komunalnih delatnosti, zaštite životne sredine, ljudi i dobara, zaštite i održavanja reda u korišćenju zemljišta, prostora, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata, kao i nesmetano obavljanje zakonom određenih poslova iz nadležnosti Grada.

Čestitajući sedmogodišnjicu rada pripadnicima Komunalne policije Vladimir Stojković je rekao da su oni značajna pomoć u radu redovnog organa reda i mira.

– Grad Novi Sad je ponosan na Komunalnu policiju koja je tokom ovih sedam godina postojanja dokazala da odlična saradnja sa lokalnom zajednicom, odnosno svakom mesnom zajednicom i  građaninom daje i najbolje rezultate. Mi smo do sada ulagali u opremu Komunalne policije i svakako ćemo to nastaviti i u buduće, jer smo veoma zadovoljni njihovim radom. Kroz novi sistem koji smo uveli, a to je sistem elektronskog izdavanja prekršajnog naloga, mi smo sada u prilici da nakon nastanka pravosnažnosti samog rešenja, u roku od osam dana već imamo naplaćeni prekršajni nalog. To će doprineti budžetu Grada Novog Sada, ali će i delovati prventivno na sve oni koji se ne ponašaju u skladu sa komunalnim redom – rekao je Vladimir Stojković.

Načelnik Komunalne policije Miroslav Laketić istakao je da Komunalna policija zahvaljujući Gradu Novom Sadu i gradonačelniku Milošu Vučeviću, može da se ponosi savremeni tehničkom opremljenošću koja im omogućava efikasniji rad.

-Mi smo 24 sata svakodnevno na terenu, pokrivamo ceo grad i sva prigradska naselja. Tokom ove godine zaprimili smo preko 15 hiljada obraćanja građana i institucija, i izrekli 2107 kazni. Naravno, nije represija glavna uloga Komunalne policije, pre svega je prevencija ta koja treba da da rezultat – naglasio je Laketić.

Tamara Marjanov i Radomir Vuković proglašeni su za najbolje komunalne policajce ove godine, a kako su rekli to priznanje im laska i  biće im stimulacija u daljem radu.

Izvor: Brif.rs

POSTAVI ODGOVOR