Ko isplati glavnicu, briše mu se kamata

0
centar
Bolnica VITA Novi Sad

Oni koji nisu plaćali račune za komunalije od 2008. god. imaće priliku da isplate zaostala dugovanja bez kamate.

Otplata duga bez kamate podrazumeva da se korisnicima koji imaju neizmirena potraživanja za period od 1. januara 2008. godine do 31. marta 2017. godine, omogući isplata glavnice neizmirenog potraživanja u celosti i troškova prinudne naplate najkasnije do 30. novembra 2017. godine, koji iznose 3,3 milijarde dinara, uz otpis pripadajuće kamate zaključno sa danom isplate glavnice, koja iznosi 1,1 milijardu dinara.

Ova odluka usvojena je danas na sednici Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini i biće razmatrana na sledećoj Skupštini Grada.

Izvor: Novosadska TV