JKP „Čistoća“: Preuzmite kante, nemojte praviti divlje deponije

0
Bolnica VITA Novi Sad

JKP „Čistoća“ apeluje na meštane naselja na sremskoj strani grada, u kojima su veliki kontejneri uklonjeni i zamenjeni pojedinačnim kantama, da svoje smeće ne odlažu na mesta na kojima su do sada bili postavljeni kontejneri.

Budući da je „Čistoća“ nedavno nabavilo dva nova mala kamiona-autosmećara, veliki broj ulica u naseljima Ribnjak, Petrovaradin Sremska Kamenica, Ledinci i Bocke, sada je dostupno i u njima se kućno smeće može iznositi u kantama koje radnici ovog presuzeća redovno prazne. Stanovnici pomenutih naselja koji do sada nisu imali kante za smeće, mogu da preuzmu te posude u sedištu JKP „Čistoća“, a potrebno je da ponesu sa sobom poslednji plaćeni račun objedinjene naplate za komunalne usluge.

Izvor:Novosadska TV