JKP „Čistoća“ i Novosađani imaju isti zadatak

0
Bolnica VITA Novi Sad

JKP „Čistoća“ će u narednom periodu sprovoditi kontinuirano obaveštavanje građana i njihovu edukaciju u vezi sa pravilnim odlaganjem smeća i primarnom separacijom otpada, koja će početi u širem centru grada od 1. novembra.

„Naime, uz akcenat na pravilnom odvajanju otpada iz domaćinstava, želimo da skrenemo pažnju našim sugrađanima i na neophodnost održavanja javne higijene i da zajedno čuvamo Novi Sad čistim i urednim. Pozivamo sve Novosađane da svoje kućno smeće odlažu u kontejnere, kao i da, ukoliko imaju potrebu da odlože krupan otpad ili građevinski šut, pozovu JKP „Čistoća“ i rezervišu kontejner za krupni otpad“, navodi se u saopštenju JKP „Čistoća“.

Svi oni koji žele da iznajme veliki kontejner od 5m3 u koji će odložiti svoj krupni otpad iz domaćinstva, mogu da se jave telefonom, na broj 021/6333-884, lokal 126, u vremenu od 8 do 13 časova svakog radnog dana, kako bi se sa nadležnim poslovođom dogovorili o terminu postavljanja kontejnera.

„Iako Novosađani imaju izraženu kulturu odlaganja smeća i brinu za svoj grad, postoje i pojedinci koji to nesavesno čine i na taj način, bacajući otpad pored kontejnera, stvaraju mini-deponije koje otežavaju posao radnicima JKP „Čistoća“, ali i prave ruglo i šire neprijatan miris. Stoga i ovim putem apelujemo na sve naše sugrađane da takve stvari ne čine“, dodaje se u saopštenju.

Do kraja oktobra, Komunalna policija i radnici inspekcije obilaziće pojačanim intenzitetom širi centar Novog Sada i kažnjavati građane koji nesavesno odlažu otpad pored kontejnera i tako prave mini-deponije. Prema važećoj Odluci o održavanju čistoće u Novom Sadu, kazne za fizička lica iznose 8.000 dinara. Za pravna lica te kazne iznose od 50 hiljada do milion dinara.

Mandatne kazne i prijave će dobiti i oni građani koji iznose smeće iz kontejnera i nezakonito sakupljaju sekundarne sirovine, koje od trenutka ubacivanja u kontejnere postaju vlasništvo JKP „Čistoća“, odnosno Grada Novog Sada. Stajanje na put nelegalnom sakupljanju sekundarnih sirovina i uništavanju gradske imovine je, takođe, vrlo važan korak ka uspehu projekta primarne separacije u Novom Sadu.