Izdavanje parking nalepnica za osobe sa invaliditetom

0
Bolnica VITA Novi Sad

Izdavanje parking nalepnica za osobe sa invaliditetom za narednu godinu počinje od 9. januara, saopšteno je iz Gradske uprave. Obrazac zahteva može se preuzeti na pisarnici Gradske uprave za opšte poslove, Novi Sad, Trg slobode br 1., ili na sajtu Grada www.novisad.rs

Zahtev se podnosi Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu-Kancelarija za osobe sa invaliditetom, putem pisarnice Gradske uprave za opšte poslove. Uz zahtev se prilaže slika osobe sa invaliditetom i fotokopije lične karte, saobraćajne i vozačke dozvole, medicinske dokumentacije vezane za invalidnost ili bolest, zatim kopija lične karte za odraslog člana zajedničkog domaćinstva, a za decu fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih ili prijave prebivališta, ukoliko je član domaćinstva osoba sa invaliditetom.

Izvor: Brif.rs