Dodeljeni sertifikati „Dunavske prolećne škole“

0
Bolnica VITA Novi Sad

Zamenik gradonačelnika Novog Sada Srđan Kružević prisustvovao je dodeli sertifikata za učesnike „Dunavske prolećne škole 2017“ koja je održana u periodu od 3. do 9. maja 2017. godine u organizaciji Centra za istraživanje Dunavskog regiona. Ukupno 23 polaznika te škole su postdiplomci iz četrnaest evropskih zemalja, a njen cilj je bio da se studenti bolje upoznaju sa dunavskim regionom i da se stvori osnova za njihovo dalje naučno i profesionalno umrežavanje i usavršavanje.

„Učešćem u poduhvatu kakav je realizacija seminara „Dunavska prolećna škola“ Grad Novi Sad je pokazao da pripada razvijenim evropskim gradovima koji ulažu u internacionalne projekte i znaju da prepoznaju prave vrednosti. Omladina koja je došla iz Evrope predstavlja svojevrsne ambasadore evropskih, odnosno svetskih gradova, koji su došli u naš grad da prenesu svoja znanja i iskustva. Oni će takođe iz Novog Sada poneti utiske o  svemu što su videli, tako da se nadamo da ovo neće biti jedina poseta, već da će dolaziti i u budućnosti, kako poslovno, tako i turistički. Želim da se zahvalim nosiocima ovog projekta koji takođe učestvuju u radu Odbora za realizaciju projekata i saradnju u okviru Dunavske strategije u Novom Sadu.“ rekao je zamenik gradonačelnika i predsednik Odbora za realizaciju projekata i saradnju u okviru Dunavske strategije Srđan Kružević.

Zamenik direktora Centra za istraživanje Dunavskog regiona Marko Marković istakao je da je ovo treći po redu seminar i da je osnovna ideja da učesnici rezmene iskustva i steknu nova znanja.

Projekat su podržali Fondacija Vlade Baden Virtemberga, Austrijski kulturni forum iz Beograda, „Sber“ banka, Grad Novi Sad, Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, kompanija ”ESO-tron”, Dunavska kancelarija Vlade Baden Virtemberga u Briselu, Savet podunavskih regija i gradova, EU delegacija u Srbiji i kompanija „Koka-kola“.

Izvor: Grad Novi Sad