Dan otvorenih vrata sa inspektorima prvi put u N. Sadu

0
Bolnica VITA Novi Sad

Građani Novog Sada i okoline i predstavnici firmi, danas su u direktnom razgovoru sa inspektorima imali priliku da, prvi put na jednom mestu, dobiju konkretne savete i odgovore na sva pitanja u vezi sa radom inspekcija.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić istakao je da se u reformu inspekcijskih službi krenulo zbog težnje da njihov rad bude primeren tržišnoj ekonomiji i otuda, pored kontrolne, i savetodavna i preventivna uloga.

„Cilj svega što radimo nije da se ljudi inspekcija plaše, i iz straha greše, već da shvate i razumeju da inspektori obezbeđuju da zakoni važe za sve jednako, da svi imaju istu obavezu da plaćaju poreze, ali i da svaka kontrola ima veze sa bezbednošću proizvoda koji se plasiraju na tržište ili usluga koje se pružaju građanima, dakle i sa konkurentnošću privrede i fer poslovnim okruženjem“, izjavio je Ružić.

On je, kako je saopšteno, naveo da Ministarstvo nastoji da obezbedi redovne kanale komunikacije između inspekcija i privrede i najavio uvođenje specijalizovanih stručnjaka koji bi postupali u svojstvu savetnika za privredu u odnosu na primedbe na inspekcijski nadzor.

Tokom sastanka, u organizaciji Projekta za bolje uslove poslovanja Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID BEP) i Privredne komore Srbije (PKS), inspektori sa dugogodišnjim iskustvom, u sklopu svojih preventivno-savetodavnih aktivnosti, diskutovali su sa privrednicima o otvorenim pitanjima iz njihovog poslovanja, davali savete i preporuke za poštovanje zakona i efikasno otklanjanje eventualnih propusta u radu.

Viši stručni savetnik za regulatorna pitanja i inspekcijski nadzor USAID BEP, Milan Stefanović, podsetio je da su ovakvi skupovi već održani u Beogradu i Nišu.

Novi Zakon o inspekcijskom nadzoru, donet uz podršku USAID BEP, značajno je unapredio funkciju inspekcije, koja sada ima savetodavnu i preventivnu, a ne prvenstveno kaznenu ulogu. Inspekcijski nadzor sada je zasnovan i na proceni rizika, planovima i kontrolnim listama, što omogućava inspekciji da utvrdi prioritete u radu i nadzoru, a privrednicima olakšava poslovanje u skladu sa zakonom, naveo je Stefanović.

Prema njegovim rečima, ova reforma uticala je na promenu percepcije inspektora kod privrednika, kao i unapređenje delotvornosti inspekcijskog nadzora, pre svega stvaranjem uslova za koordinaciju inspekcijskih službi i drugih nadležnih organa.

„Značaj ove inicijative USAID BEP-a, koju je podržala PKS – RPK Novi Sad, jeste u činjenici da su do sada privrednici u inspekcijskim službama videli samo kontrolni, odnosno kazneni organ, a od danas je prilika da razmenom iskustava, pitanja i saveta, unaprede međusobni odnos koji je nesumnjivo u interesu razvoja privrede“, rekla je Olivera Simović,v.d. direktora Regionalne privredne komore Novi Sad.

Prema podacima tradicionalne godišnje ankete „1.000 preduzeća“ koju sprovodi USAID, u periodu od godinu dana nakon usvajanja Zakona o inspekcijskom nadzoru, došlo je do velikog skoka u pozitivnoj percepciji o inspekcijama među preduzetnicima, sa 48 na 70 odsto.

Izvor: Tanjug/RTV

POSTAVI ODGOVOR