Luka Novi Sad oborila godišnji rekord u pretovaru robe

0
Bolnica VITA Novi Sad

U Luci Novi Sad ponovo je oboren godišnji rekord pretovarenih količina robe, kažu u ovom preduzeću.

U 2016-toj pretovareno je više od milion 170 hiljada tona robe, što je za oko 180 000 tona veći pretovar od crnogorske luke Bar. Od trenutka objavljivanja namere da se luka privatizuje zainteresovanih kompanija ima, ali tender još nije napravljen.
Planovi poslovanja i investicija za 2017-tu godinu u luci novi sad, već su napravljeni. Njihova realizacija zavisiće i od toka privatizacije tog akcionarskog društva. U luci koja radi nešto više od pola veka, od ove godine je i pogon američke kompanije lir.

Izvor: RTV