Niže javnobeležničke naknade za osobe sa invaliditetom

0
Bolnica VITA Novi Sad

Osobe koje nisu u stanju da vide, čuju ili govore, plaćaće niže naknade za posao kod javnog beležnika.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva pravde, izmenama Javnobeležničke tarife predviđeno je da te kategorije više neće biti u obavezi da plaćaju uvećanu nagradu za posao javnog beležnika u slučaju kada u sastavljanju javnobeležničke isprave učestvuju pozvani svedoci, drugi javni beležnik, prevodioci ili tumači.

Izvor: Tanjug