Mirović sa Udruženjem ratnih vojnih invalida

0
Bolnica VITA Novi Sad

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović primio je danas delegaciju Udruženja ratnih vojnih invalida Vojvodine, koje okuplja vojni invalide, borce i porodice palih boraca.

Predsednik ove pokrajinske organizacije Drago Stupar upoznao je predsednika Pokrajinske vlade sa najznačajnijim aktivnostima, planovima, kao i problemima sa kojima se sreće ovo udruženje.

Predsednik Mirović je rekao da je Pokrajinska vlada otvorena za saradnju i da je spremna da podrži programe kojima se doprinosi poboljšanju položaja članova udruženja, kao i kvalitetu i efikasnijem radu same organizacije.

Na sastanku je dogovorena saradnja nadležnih pokrajinskih sekretarijata, ustanova i organizacija u pružanju pomoći ratnim vojnim invalidima i porodicama palih boraca u značajnijem obimu i sa novim sadržajima.

Izvor: Vlada Vojvodine