Mirović primio predsednika Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine

0
Bolnica VITA Novi Sad

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović primio je danas predsednika Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine Borčeta Veličkovskog, sa kojim je razgovarao o pitanjima značajnim za unapređenje položaja makedonske manjine, kao i drugih nacionalnih manjina u Vojvodini.

U razgovoru je ocenjeno da su u prethodnih nekoliko godina za makedonsku manjinu, najmlađu po institucionalnoj organizovanosti, ostvareni iskoraci u oblastima kulture i informisanja, a posebno u oblastima obrazovanja i upotrebe jezika i pisma.

Veličkovski je rekao da je za makedonsku nacionalnu manjinu u budućnosti posebno značajna podrška Pokrajine na polju kulture, kroz podršku institucijama koje sprovode kulturnu politiku, kao i podrška izdavačke delatnosti na makedonskom jeziku.

„Zajednički radimo na tome da stvorimo što bolje uslove za negovanje kulture i identiteta svih manjina u Vojvodini, jer je to naša zajednička vrednost“, rekao je Mirović.

Makedonska nacionalna manjina, tokom 2017. godine obeležava sedam decenija od naseljavanja u Vojvodini. Pored niza manifestacija, taj značajan događaj za makedonsku manjinu, biće obeležen i podizanjem spomenika „Majka Makedonija“ u Pančevu, gde je i sedište Nacionalnog saveta Makedonaca. U razgovoru je istaknuto da će Pokrajina podržati podizanje spomenika.

Mirović je kazao da su pitanja podrške nacionalnim manjinama, kroz mehanizme koji će doprineti unapređenju njihovog položaja, svrstana u prioritete u radu Pokrajinske vlade. Stoga su i aktivnosti pokrajinske administracije usmerene u pravcu povećanja finansijske podrške nacionalnim savetima i institucijama.

Izvor: Brif.rs