Ministarstvo objavilo javni poziv za privatizaciju MSK, Azotaru, Petrohemiju

0
Bolnica VITA Novi Sad

Ministarstvo privrede je danas, u skladu sa Zakonom o privatizaciji i na osnovu Zaključka Vlade i Odluka Nadzornog odbora JP Srbijagas, objavilo javni poziv za prikupljanje pisama zainteresovanosti za preduzeća iz petrohemisjkog kompleksa: MSK iz Kikinde, HIP Azotara i HIP Petrohemija iz Pančeva.

Rok za dostavljanje pisama zainteresovanosti je 3. maj 2017. godine.

U narednom periodu očekuje se da ova preduzeća preduzeća dostave Ministarstvu privrede procenu fer tržišne vrednosti kapitala, imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2016. godine.

Ministarstvo privrede će, potom, ceneći procenu vrednosti, strateški značaj firme, kao i iskazano interesovanje investitora, predložiti Vladi najoptimalniji način za privatizaciju.

„Petrohemija“ ima fabrike u Pančevu, Zrenjaninu i Elemiru, sa 1.400 zaposlenih. Među deset je najvećih izvoznika u zemlji. Krajem prošle godine Vlada je počela i rešavanje starih dugovanja.

MSK ima 530 zaposlenih, a u „Azotari“ radi 800 ljudi.

Izvor: RTV