Joksimović i Takahara o nastavku razvojne saradnje kroz projekte

0
Bolnica VITA Novi Sad

Ministar za evropske integracije u Vladi Republike Srbije Jadranka Joksimović razgovarala je danas sa ambasadorom Japana u Srbiji Đuići Takaharom o saradnji dveju država, procesu evropskih integracija Srbije, reformama koje se sprovode, prilikama u regionu i ostalim aktuelnim temama.

Joksimović je iskazala zahvalnost sagovorniku na kontinuiranoj pomoći Japana Srbiji, koja je posebno došla do izražaja tokom elementarnih nepogoda i migrantske krize.

To je, kako je navela, primer koji ilustruje da Japan ulazi u red najvažnijih i najvidljivijih partnera naše zemlje, posebno ako se uzme u obzir donatorska i razvojna pomoć.

Joksimović je informisala Takaharu o poslednjem istraživanju javnog mnjenja u kome građani Srbije Japan prepoznaju kao jednog od najvažnijih donatora i očekuju da će, pored velikih projekata koje je podržao, nastaviti kao i do sada vidljivo prisustvo u Srbiji, a kroz projekte korisne običnim građanima.

Ambasador je potvrdio da Japan podržava pristupanje Srbije Evropskoj uniji i reforme koje se sprovode. On smatra da evropski standardi međunarodnim investitorima obezbeđuju sigurnost poslovanja, koja je važan uslov razvoja, i veruje da je Srbija, po ukupnim potencijalima i resursima, najznačajnija država ovog dela Evrope.

Joksimović i Takahara su ocenili da su odnosi dveju zemalja na visokom nivou i da postoji mogućnost za njihovo jačanje. Posebno su naveli važne i velike infrastrukturne projekte finansirane iz sredstava japanske razvojne pomoći i budućeg projekta podrške obnovi malih i srednjih preduzeća, pre svega na lokalnom i regionalnom nivou.

Izvor: Vlada Srbije