Javni poziv za rešavanje stambenih potreba izbeglica

0
Bolnica VITA Novi Sad

Javni poziv za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom pomoći za kupovinu 30 seoskih kuća sa okućnicom i paketa pomoći objavljen je na sajtu Grada Novog Sada www.novisad.rs na oglasnim tablama mesnih zajednica na teritoriji Grada, u Gradskoj kući i Odseku za izbegla, prognana i raseljena lica u Novom Sadu u Ulici kralja Aleksandra br. 14.

Pomoć za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom pomoći za kupovinu seoske kuće i Paketa pomoći je bespovratna i odobrava se u maksimalnom iznosu do 11.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan konverzije. Za kupovinu seoske kuće odobrava se maksimalan iznos do 9.500 evra, dok se Paket pomoći odobrava u maksimalnom iznosu do 1.500 evra.
Izabrani korisnik pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom pomoći za kupovinu seoske kuće i Paketa pomoći može dodatno da učestvuje sopstvenim sredstvima u kupoprodajnoj ceni seoske kuće u iznosu do 50%. Seoska kuća za koju se podnosi prijava ne mora se nalaziti na teritoriji Grada, već u bilo kojoj jedinici lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije.
Javni poziv raspisan je na osnovu Sporazuma o donaciji zaključenim između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije u okviru Regionalnog stambenog programa – Stambeni projekat u Republici Srbiji – Potprojekat 5 i Ugovorom o grantu zaključenim između Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, JUP Istraživanje i razvoj d.o.o. Beograd i Grada Novog Sada.

Regionalni stambeni projekat podržan je od strane Evropske unije, UNHCR-a, OEBS-a i drugih donatora.

Izvor: Novisad.rs