Jačati nezavisnost i odgovornost pravosuđa

0
Bolnica VITA Novi Sad
Ministar pravde u Vladi Republike Srbije Nela Kuburović razgovarala je danas sa predsednikom Italijanskog društva za međunarodnu organizaciju Frankom Fratinijem o daljim aktivnostima tog ministarstva u okviru pregovaračkog Poglavlja 23.
Takođe, na sastanku je bilo reči o ispunjavanju obaveza iz tog poglavlja usmerenih na jačanje nezavisnosti i odgovornosti sudija i tužilaca.

Kuburović i Fratini su postigli saglasnost o tome da je jedan od neophodnih uslova za dalji napredak Srbije ka EU uspešna reforma pravosuđa, koja mora uspostaviti jaku nezavisnost i odgovornost nosilaca pravosudnih funkcija.

Fratini je istakao da je jedan od uslova za to jačanje Pravosudne akademije, koja treba da postane jedini ulaz za izbor sudija i tužilaca u pravosuđe, kao i stub njihovog stručnog i profesionalnog usavršavanja.

On je naglasio da će Evropska komisija pozdraviti svaku proaktivnu ulogu Srbije preduzetu u oblasti jačanja vladavine prava i nezavisnosti i odgovornosti pravosuđa, i naglasio da se ne može insistirati na nezavisnosti bez insistiranja na odgovornosti.

Kuburović je rekla da je u toku širok konsultativni proces u vezi sa izmenama Ustava usmerenim na promenu načina izbora nosilaca pravosudnih funkcija, a u cilju jačanja nezavisnosti pravosuđa.

Ona je s tim u vezi ponovila da Ministarstvo pravde neće formirati finalni nacrt tih izmena bez stručnog mišljenja Venecijanske komisije.

Kuburović i Fratini su razgovarali i o mogućnosti uspostavljanja posebnih grupa za borbu protiv korupcije i pranja novca u sportu, kakve postoje i u Italiji, navodi se u saopštenju Ministarstva pravde.

Izvor: Vlada Srbije