Jača podrška investicijama u prerađivačku industriju

0
Bolnica VITA Novi Sad

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Branislav Nedimović razgovarao je danas, 14. marta 2017. godine sa predstavnicima MIGA agencije Svetske banke na temu razvoja prerađivačke industrije u Republici Srbiji.

Na sastanku je ocenjeno da je dalji razvoj poljoprivrede nemoguć bez jake prerađivačke industrije. U tom smislu, na sastanku je dogovoreno da se zajedničkim naporima u najskorijem periodu izrade dodatni modeli podrške zainteresovanim investitorima u oblasti poljoprivrede.

Takođe je konstatovano da je upravo razvoj prerađivačkog sektora ključni preduslov za stvaranje proizvoda sa dodatom vrednošću, ali i snažnijem pozicioniranju srpskih prehrambenih proizvoda kako na domaćem, tako i međunarodnim tržištu.

U narednom periodu će se intenzivirati rad na obezbeđivanju različitih izvora finansiranja prerađivačke industrije, kako bi se ubrzao dalji razvoj poljoprivrede. MIGA je multilateralna agencija Svetske banke za garantovanje investicija.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede