Izmenama zakona moguće prekogranično spajanje preduzeća

0
Bolnica VITA Novi Sad

Izmenama Zakona o privrednim društvima želi se postići usklađivanje sa direktivama Evropske unije (EU) kako bi se omogućilo prekogranično spajanje preduzeća, a usklađivanje sa tom direktivom podrazumeva i preuzimanje osnovnih načela i principa prekograničnog spajanja društava kapitala, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu privrede.

Kako su precizirali, usklađivanjem tog zakona sa direktivama EU, želi se postići da se preduzeća mogu osnivati spajanjem ili pripajanjem iz različitih država članica EU u formi evropskog akcinorskog društva, odnosno holdinga.

Izvor: Tanjug