Finansirani projekti za unapređenje socijalne zaštite

0
Bolnica VITA Novi Sad

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova organizovao je danas dodelu ugovora za realizaciju Programa unapređenja socijalne zaštite u AP Vojvodini. Ugovori su dodeljeni ustanovama socijalne zaštite i udruženjima građana za realizaciju programa, mera i aktivnosti koje će doprineti unapređenju sistema socijalne zaštite. Kroz realizaciju ovih programa cilj je da se podstiču i razvijaju nove i unapređuju postojeće usluge socijalne zaštite.

Pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić je naglasio da je 2017. godina proglašena godinom socijalne zaštite. U cilju unapređenja celokupnog sistema i dobrobiti korisnika za realizaciju Programa unapređenja socijalne zaštite u 2017. godini planirano je i ovim konkursom dodeljeno 56.000.000,00 dinara, od čega je 45.000.000,00 namenjeno ustanovama socijalne zaštite, a 11.000.000,00 udruženjima građana – pružaocima usluga. U odnosu na na 2016. godinu to je za 86 odsto više sredstava.

„Na ovaj konkurs stiglo je 108 zahteva ustanova socijalne zaštite, dok su udruženja građana konkurisala sa 186 projekata. Odobren je 71 projekat za ustanove i 48 projekata udruženja građana,“ rekao je Predrag Vuletić.

Tokom ove godine, kroz konkurse Pokrajinskog sekretarijata biće raspodeljeno 102.000.000,00 dinara. Trenutno je aktuelan konkurs za udruženja građana u oblasti socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i populacione politike, putem kojeg će biti dodeljeno 16.000.000,00 dinara.

Izvor: Vlada Vojvodine