Efikasnije upravno sudstvo deo reforme pravosuđa

0
Bolnica VITA Novi Sad

Ministar pravde u Vladi Republike Srbije Nela Kuburović izjavila je danas da unapređenje upravnog postupka i jačanje efikasnosti rada Upravnog suda predstavljaju deo reforme pravosuđa, što je definisano i Nacionalnom strategijom za reformu pravosuđa 2013–2018. godine.

Kuburović je na dvodnevnoj međunarodnoj konferenciji „Organizacija i nadležnost upravnog sudstva“ istakla da su unapređenje ljudskih prava, kroz kvalitetniji i lakši pristup pravdi, i pravna sigurnost u direktnoj korelaciji sa jačanjem upravnog sudstva.

Predstoje nam tri velika zadatka u narednom periodu, i to reorganizacija nadležnosti Upravnog suda sa uvođenjem drugostepenog postupka, ujednačavanje sudske prakse u cilju uspostavljanja pravne predvidivosti, od koje zavisi i investiciona klima, i konačno standardizacija postupka, navela je ona.

Ministarstvo pravde je, kako je podsetila, iniciralo pokretanje projekta „Reforma Upravnog suda i unapređenje upravnog postupka“, čije je finansiranje ugovoreno u okviru Protokola koji je deo Zapisnika o međuvladinim pregovorima o razvojnoj saradnji između Vlade Srbije i Vlade Nemačke.

Prema njenim rečima, projekat predviđa izradu analize postojećeg normativnog okvira, broja i vrste predmeta, kao i uporednu analizu sa drugim državama, što treba da doprinese lakšem usaglašavanju naših propisa sa standardima EU, kako iz perspektive potreba upravnog sudstva, tako i iz ugla interesa građana.

Pored pronalaženja najboljih rešenja koja će unaprediti naše upravno sudstvo, Ministarstvo pravde je posvećeno i jačanju kapaciteta Upravnog suda, podvukla je Kuburović.

Ona je napomenula da je Ministarstvo u 2016. godini za potrebe ovog suda obezbedilo najmoderniju kompjutersku opremu neophodnu za rad pisarnice, sudija i svih odeljenja.

Time su, kako je istakla, u potpunosti zamenjeni svi stari i nefunkcionalni računari, a Upravni sud je postao sud sa najmodernijom računarskom opremom u čitavoj zemlji.

Kuburović je podsetila na to da je Ministarstvo pravde, zajedno sa Upravnim sudom, razvilo aplikaciju „eSud“, koja će omogućiti ovom sudu, advokatima i građanima u potpunosti elektronsku komunikaciju povodom upravnog spora.

Prema njenim rečima, u praksi će to značiti da stranke u postupku upravni spor vode skoro potpuno elektronski, bez odlazaka u sud, što će značajno doprineti uštedama, ali i ubrzavanju upravnih postupaka.

Ona je dodala da je početak rada aplikacije „eSud“ planiran nakon usvajanja Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja, koji predstavlja neophodni pravni osnov za rad aplikacije.

Šef Misije OEBS-a u Srbiji Andrea Oricio rekao je da upravni sudovi imaju centralnu ulogu u očuvanju vladavine prava i zaštiti prava svih građana, uz ocenu da je reforma pravosudnog sistema jedan od prioriteta u Srbiji.

Predsednik Visokog saveta sudstva Dragomir Milojević podsetio je na to da je Upravni sud u naš pravosudni sistem uveden 2010. godine kao sud posebne nadležnosti, čime je, kako je dodao, obezbeđena sudska kontrola akata državnih organa i drugih organa koji vrše javna ovlašćenja.

Konferenciju „Organizacija i nadležnost upravnog sudstva“ organizuju Misija OEBS-a i Upravni sud Srbije, a prisustvuju joj najviši predstavnici pravosuđa Austrije, Češke, Grčke, Mađarske, Italije, Poljske, Rumunije, Slovačke i Slovenije.

Cilj skupa jeste predstavljanje prednosti i nedostataka postojećih upravno-pravnih sistema u tim državama.