Efikasnija lokalna administracija za uspešnije poslovanje

0
Foto: pks.rs
Bolnica VITA Novi Sad
Marko Čadež, predsednik Komore i Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO, potpisali su Sporazum o saradnji dve asocijacije sa ciljem jačanja zajedničkih aktivnosti na unapređenju poslovnog ambijenta na lokalnom nivou  i pojednostavljivanja postupaka lokalnih administracija prema privredi.
Svrha regulatorne reforme na lokalnom nivou jeste da se privredi omogući što lakše poslovanje i da se kroz pojednostavljenje i standardizovanje administrativnih postupaka stvore uslovi za  uspešan biznis, izjavio je Marko Čadež, predsednik PKS.

„Lokalne administracije koje se tome posvete privuku mnogo više investicija i žive bolje, dok sa druge strane, one kojima to nije prioritet, nemaju dovoljno kompanija niti je firmama lako da opstanu u tim sredinama“, istakao je predsednik PKS.

Komora će, po rečima  Čadeža, posebnu pažnju posvetiti saradnji sa lokalnim samoupravama preko regionalnih privrednih komora, u kojima lokalne samouprave imaju pouzdanog partnera u identifikciji i  rešavanju problema poslovne zajednice.
PKS je aktivna u radnoj grupi za izradu jedinstvenog javnog registra procedura, što je veoma važno za privredu, podsetio je Čadež.

Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO rekao je da je identifikovano 198 administrativnih procedura u lokalnim samoupravama, od kojih se 50 odsto odnosi na građane, a 50 odsto na privredu i privrednike.

Staničić je podsetio i da od 1. juna stupa na snagu potpuna primena Zakona o opštem upravnom postupku, što znači da će sva dokumentacija koja postoji u službenim evidencijama, moći da se dobije jednim klikom preko e-Uprave.

„E-Uprava će omogućiti pristup dokumentaciji koja postoji u službenim evidencijama, i svi će, i privreda i građani, moći da preuzimaju te forme. Ubrzanje koje se dobija je nemerljivo“, ocenio je Staničić.

Jelena Mihajlović Tanasijević iz SKGO predstavila je rezultate mapiranja administrativnih postupaka i procedura.
Okrugli sto „Regulatorna reforma na lokalnom nivou kroz pojednostavljenje administrativnih postupaka prema građanima i privrede” održan je u PKS, a diskusija je organizovana kako bi se kroz dijalog i razmenu mišljenja unapredio kvalitet usluga, efikasnost lokalne administracije i smanjile barijere koje opterećuju privredu.
Izvor: pks.rs