Dva ledolomca probijaju barijeru

0
Bolnica VITA Novi Sad

Na delu Dunava, od Slankamena do Pupinovog mosta, formiran je ledostaj. Dva mađarska ledolomca, „Sečenji“ i „Jegtoro VII“, pokušavaju da prođu kroz ledenu barijeru uzvodno od Beograda.
U daljskoj krivini formiran je koridor širine od 80 do 120 metara, za prolaz ledenih santi sa uzvodnog dela. Mađarski ledolomac „Jegtoro XI“, u zoni od zajedničkog interesa nastavlja sa aktivnostima na održavanju koridora i ima zadatak da jednom dnevno prođe celu deonicu koridora, od Borova Sela do mosta Bogojevo, a nakon toga da radi na sitnjenju leda i čišćenju koridora sa nizvodne strane. Od daljske krivine do Slankamena pokrivenost ledom iznosi između 40 i 60 procenata. Potiskivač „Sloga“ i dalje je angažovan na održavanju ledohoda na sektoru Grada Novog Sada i u pripravnosti je 24 sata, navodi se u saopštenju.
Vanredna odbrana od zagušenja ledom ostaje na snazi na 104,7 kilometara na Dunavu. Mere redovne odbrane od zagušenja ledom sprovode se na 628,67 kilometara na Dunavu, Savi, Tisi i banatskim vodotocima.

Izvor: vodevojvodine.com