Dodatna pomoć Srbiji za migrantsku krizu

0
Bolnica VITA Novi Sad

Evropska komisija je odobrila dodatnu pomoć Srbiji u vrednosti od 7,3 miliona evra za upravljanje migracijama, namenjenih Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Komesarijatu za izbeglice i migracije i Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Sredstva će se koristiti za obezbeđivanje adekvatnog smeštaja za izbeglice i migrante, finansiranje operativnih troškova prihvatno tranzitnih centara i centara za maloletna lica bez pratnje u Srbiji, kao i plata dodatnog osoblja koje će biti angažovano za rad u tim centrima.

U saopštenju se ističe da se ministar Aleksandar Vulin sastao sa šefom Delegacije EU u Republici Srbiji, ambasadorom Majklom Devenportom.

Devenport je na sastanku zahvalio srpskim vlastima što u migrantskoj krizi i dalje postupaju na human i odgovoran način, u tesnoj saradnji sa EU i njenim zemljama članicama.

On je naglasio da će saradnja biti još važnija kada nastupi nova godina, kao i da će Evropska unija i ubuduće nastaviti da pruža podršku republičkoj vladi i lokalnim zajednicama.

Kako se navodi u saopštenju, ova podrška je deo novog paketa EU od 12 miliona evra za podršku Srbiji u rešavanju migracionog izazova tokom 2017.

Ukupna finansijska podrška EU za Srbiju u ovoj oblasti od početka krize do sada premašuje 50 miliona evra.

Izvor: Tanjug