Do 15.maja rok za prijavu godišnjeg poreza na dohodak

0
Bolnica VITA Novi Sad

Rok za prijavu godišnjeg poreza na dohodak građana ističe 15. maja, a u obavezi da prijave taj porez su svi građani koji su u 2016. imali dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom u Srbiji, što iznosi 2.285.064 dinara.

Poreski obveznik ima pravo na odbitke za sebe i za svakog izdržavnog člana porodice, a ukupno umanjenje poreza ne može da bude veće od 50 odsto dohotka za oporezivanje.

Poreski obveznici, poresku prijavu mogu podneti u elektronskom i u papirnom obliku, na adresu poreske filijale u mestu prebivališta. Elektronska prijava se podnose preko elektronskog servisa Poreske uprave, na sajtu www.purs.gov.rs, u delu e – Porezi.

Izvor: Tanjug