Debata o promenama Ustava inkluzivan i transparentan proces

0
Bolnica VITA Novi Sad

Ministarstvo pravde Vlade Republike Srbije saopštilo je da je danas u Kragujevcu održan treći okrugli sto, u okviru javne debate o promenama Ustava Srbije u oblasti pravosuđa, na kojem je razgovarano o nadležnostima Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca.

Na okruglom stolu, koji je održan u zgradi pravosudnih organa u tom gradu, u organizaciji Ministarstva pravde i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, istaknuto je da je debata o promenama Ustava Srbije inkluzivan i transparentan proces, koji ima za cilj da zainteresovana javnost iznese svoje predloge za izmenu najvišeg pravnog akta u zemlji.

Državni sekretar Ministarstva pravde Mirko Čikiriz istakao je da je želja organizatora javne rasprave da se čuju stavovi predstavnika struke i stručnih udruženja, organizacija civilnog sektora i drugih o tome šta je neophodno da se menja u Ustavu Srbije.

Pomoćnik ministra pravde i šef Pregovaračke grupe za Poglavlje 23 Čedomir Backović rekao je da je tema okruglog stola u Kragujevcu izabrana kako bi se pre debate o tome ko treba da čini pomenute pravosudne organe razgovaralo o njihovoj nadležnosti.

Direktor Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Žarko Stepanović podsetio je na to da su u dosadašnjoj debati o promenama Ustava u oblasti pravosuđa održana dva okrugla stola u Beogradu, a da se, pored današnjeg u Kragujevcu, planiraju i takvi skupovi u Nišu i Novom Sadu u oktobru, a na kraju procesa završni u Beogradu.

Stepanović je istakao da su organizacije civilnog društva imale priliku da do 1. jula Ministarstvu pravde dostave pisane predloge za promenu Ustava u oblasti pravosuđa, kao i da se u međuvremenu u proces uključila i šira javnost, te da je do sada stiglo ukupno 20 predloga.

Na okruglom stolu u Kragujevcu mišljenja o promenama Ustava u oblasti pravosuđa izneli su predstavnici Visokog saveta sudstva, Udruženja sudija prekršajnih sudova, Sindikata pravosuđa Srbije i drugi, ističe se u saopštenju.

Izvor: Vlada Srbije

POSTAVI ODGOVOR