Danas ističe rok za predaju finansijskih izveštaja Agenciji

0
Bolnica VITA Novi Sad

Politički subjekti imaju rok do danas da Agenciji za borbu protiv korupcije podnesu godišnje finansijske izveštaje za prethodnu godinu, a protiv onih koji to ne urade u predviđenom roku biće podnete prekršajne prijave.

Politički subjekti koji imaju predstavnike u predstavničkim telima i registrovane političke stranke su prema Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti bili dužni da Agenciji podnesu godišnji finansijski izveštaj za 2016. godinu do 15. aprila, ali je rok, imajući u vidu da „pao“ na subotu, pomeren do prvog narednog radnog dana, a to je 18. april.

Prema rečima samostalnog savetnika Centra za kontrolu finansiranja političkih aktivnosti Agencije za borbu protiv korupcije Jelene Đorđević, obavezu da podnesu izveštaj imaju svi političkih subjekti kojih ima više 200 od koji je 109 registrovanih političkih stranaka, dok su ostalo grupe građana.

Ona je ranije u izjavi Tanjugu istakla da godišnji finansijski izveštaj, pored osnovnih podataka o političkom subjektu, mora da sadrži i podatke o svim prihodima i rashodima koje je politički subjekat imao u toku 2016. godine kako za finansiranje redovnog rada, tako i za sve izborne kampanje u kojima je učestvovao, odnosno koje je finansirao u toku prošle godine.

Izvor: Tanjug