Uništeni ilegalni zasadi duvana blizu 200 tona

0
Bolnica VITA Novi Sad

Odlukom Vlade Republike Srbije od 17. 05. 2016. godine obrazovana je Radna grupa za borbu protiv krijumčarenja duvana, kojom predsedava direktor policije Vladimir Rebić, sa zadatkom da razmatra najsloženija pitanja u ovoj oblasti i da koordinira rad svih nadležnih subjekata.

Jedna od aktivnosti koja je započeta u prethodnom periodu, a odnosi se na otkrivanje nelegalnih zasada duvana uz pomoć snimanja terena specijalnim kamerama sa satelita, koje detektuju specifičan hlorofil koji ispušta biljka duvan, u poslednjih mesec dana dala je značajne rezultate.

U ovoj aktivnosti koja se sprovodi na teritoriji PU u Pančevu, Sremskoj Mitrovici i Šapcu, u poslednjih mesec dana identifikovane su parcele na kojima se nalaze ilegalni zasadi duvana u ukupnoj površini od oko 48 hektara, pri čemu je direktno na njivi uništeno oko 96 tona duvana.

Ovaj rezultat značajan je iz razloga što je količina uništenog duvana ekvivalentna količini duvana koju su nadležne službe, a pre svega Ministarstvo unutrašnjih poslova, velikim angažovanjem resursa i operativnim radom zaplenile u periodu od januara do avgusta ove godine.

Tako da je aktivnošću Radne grupe i Ministarstva unutrašnjih poslova osujećeno da se na ilegalnom tržištu nađe oko 200 tona sušenog duvana.

Inače, za prvih osam meseci ove godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova realizovalo je oko 600 zaplena u kojima je zaplenjeno oko 173.000 boksova cigareta, oko 13 tona rezanog duvana i oko 97 tona duvana u listu.

Napominjemo da će se sa aktivnostima na utvrđivanju nelegalnih zasada nastaviti i da će u koordinaciji sa ostalim subjektima biti preduzete sve mere da se spreči dalja nelegalna proizvodnja duvana.

Izvor: MUP