Borba protiv sive ekonomije jedan od strateških prioriteta Vlade

0
Bolnica VITA Novi Sad

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Odluku o proglašenju 2017. i 2018. za godine borbe protiv sive ekonomije u sklopu Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije.

Imajući u vidu da je borba protiv sive ekonomije u Srbiji označena kao jedan od strateških prioriteta Vlade, 2015. godine usvojen je Nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije sa Akcionim planom za sprovođenje tog programa, saopštila je vladina Kancelarija za saradnju sa medijima.

Vlada je, u sklopu sprovođenja mera iz Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije, a u skladu sa Akcionim planom, donela Zaključak o preuzimanju aktivnosti u vezi sa pripremama za organizovanje nagradne igre u robi i uslugama u okviru kampanje „Podizanje svesti i građana i privrede o značaju suzbijanja sive ekonomije i motivacija za poštovanje propisa“.

Nagradna igra i sprovođenje kampanje, Ministarstvo finansija kao priređivač, organizovaće u toku 2016. i 2017. godine.

Vlada Srbije donela je Zaključak o usvajanju teksta zajedničke deklaracije Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti modernizacije privreda, navedeno je u saopštenju.