Obrazovanje ključno za izlazak Roma iz siromaštva

0
Bolnica VITA Novi Sad

Projekat Ekonomsko osnaživanje Romkinja: unapređivanje kapaciteta za zapošljavanje i samozapošljavanje koji je omogućio da 109 Roma i Romkinja završi kurseve i dobije sertifikate, završen je danas.

Predstavljanju rezultata projekta prisustvovao je i državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i predsednik Saveta za unapređenje položaja Roma i sprovođenje Dekade uključivanja Roma i Romkinja u Srbiji, Nenad Ivanišević koji je rekao da će država nastaviti sa ekonomskim osnaživanjem pripadnika romske nacionalnosti.

Izvor: Tanjug